Ağrı Kam-er Çocuk İstismarına Karşı Basın Açıklaması

Kadın örgütleri olarak çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izliyoruz.

Ağrı Kam-er Çocuk İstismarına Karşı Basın Açıklaması

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismar Affına Karşı Kadın Platformu

Kadın örgütleri olarak çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izliyoruz. Bu konu, İnfaz YasasıNisan ayında TBMM’de görüşülürkengündeme geldiğinde öğrendik ki,13 yaşındaki kız çocuklarına istismardan yargılanan ve hatta mahkumiyet kararı kesinleşip cezaevine konmuş kişilerin resmi nikah yapıldığı takdirde serbest kalmaları, bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde cezanın tamamen ortadan kalkması, cinsel istismar gibi ciddi bir suçun cezasız bırakılması hedefleniyordu.

Üstelik tüm dünyada 3-4 yaş farkı olan akran kavramı ile oynanarak 15 yaş farkın bile ‘akran’ sayılabileceği iddia ediliyordu. Affın da 15 Temmuz’da Meclis kapanmadan önce çıkacağıaçıklanmıştı. Bu nedenle, kadınlar olarak Meclis açık kaldığı sürece gece yarılarına dek süren yasamayı izleme nöbetimiz sürüyor, sürecek. Çünkü 2016 yılında bir gece yarısı birkaç milletvekiline verdirilen bir teklif ile bu af çıkarılmak istenmişti. Kadınlar olarak o günden beri bu konunun gece nöbetçileriyiz.

Bu konuda mücadele ederken bir de 2 Temmuz günü Numan Kurtulmuş’unTürkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması yönünde hazırlıklarına dair açıklamasını duyduk.

İstanbul Sözleşmesi’ne Karşı ÇıkmakŞiddet Uygulayan Erkeklere Teşvik, Tüm Kadınlara Tehdittir

TBMM Boşanma Komisyonu Raporu’ndan beri İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu kampanya nedeniyle ne İstanbul Sözleşmesi ne de 6284 sayılı yasa etkili bir biçimde uygulanıyor. Numan Kurtulmuş’un son açıklaması da, sözleşmeyi ve yasayı uygulamamak için zaten direnmekte olan tüm kamu görevlilerine en üst düzeyden bağlayıcı bir “talimat” niteliği taşıyor. Bu gibi açıklamaların, şiddet uygulayan erkekleri teşvik etmek; şiddete maruz kalan birçok kadının devlet mekanizmalarına başvurma cesaretlerini kırmak; yargı ve kolluğun görevlerini yerine getirmesine engel olmak gibi olumsuz sonuçları olacak. Bu yüzden sesleniyoruz:

 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin;
 • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi, sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılmasınısağlayın;

Çocuk İstismarcılarına Af Girişimlerinin Gündemde Tutulmasıİstismarcılara Teşvik, Tüm Çocuklara Tehdittir, çünkü bu af söylentisi olduğu sürece;

 • Ceza Kanunu’ndaki 15 yaş altı çocuklarla hiçbir koşulda cinsel ilişkiye girilemeyeceği ve Medeni Kanun’daki 17 yaşın altında evlilik yapılamayacağı konusundaki yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor, uygulanmıyor, uygulanamıyor.
 • Çocuk cinsel istismarcıları işledikleri suçtan mahkum olsalar bile, kız çocuğunu ya da ailesini ikna edip resmi nikah yaptırdıkları takdirde cezadan kurtulabileceklerini düşünebiliyorlar.
 • Maalesef yargı da af propagandalarından etkilenerek giderek daha çok beraat kararı veriyor.
 • Toplumda gelenek, görenek diyerek ve af söylemlerinin de teşvikiyle çocuk evliliği adı altındaki çocuk cinsel istismarının ihbar yükümlülüğünü savsaklıyor.
 • Af söylentisi çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor.

Bu af girişimi ertelenmekle kalmamalı; bir daha asla gündeme gelmemek üzere ülkenin gündeminden tamamen çıkartılmalı!

- Devletin asli ve öncelikli görevi, çocukların cinsel istismaramaruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyicihizmetleri kurumsallaştırmaktır. İstismar faillerini ve onlara yardımve yataklık edenleri affetmek/cezasız bırakmak, bu suçların teşviki demektir; başkaçocuklarınistismarınazeminhazırlamaktır.

- Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesigereken ama aksine teşvik eden, kolaylaştıran yada göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri isegörevlerinden alınmalıdır. Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara dininikâh kıyan din görevlileri, çocuklarını çocuk yaşta evlendirenaileler ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna gözyuman kişiler ve resmi otoriteler özellikle cezalandırılmalıdır.

- 5 yıllık bir Çocuk Yaşta Zorla EvlendirmelerileMücadeleStratejiBelgesiveEylemPlanı çıkartılmalı; daha önce çıkartılan planlar uygulanmalı, yeterli bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi sağlanmalıdır.

Yapılması gerekenler bu kadar açık ve net olduğu halde ne yazık ki tam tersi söylem ve politikalarla karşı karşıya kalıyoruz.Bu nedenle bir kez daha tekrar etmek istiyoruz:

Çocuk cinsel istismarcılarınayönelik af girişimlerindentamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin!İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası’nı karalamaktanvazgeçin!Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun!Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmektenVAZGEÇİN!

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismar Affına Karşı Kadın Platformu

Kadın örgütleri olarak çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izliyoruz. Bu konu, İnfaz YasasıNisan ayında TBMM’de görüşülürkengündeme geldiğinde öğrendik ki,13 yaşındaki kız çocuklarına istismardan yargılanan ve hatta mahkumiyet kararı kesinleşip cezaevine konmuş kişilerin resmi nikah yapıldığı takdirde serbest kalmaları, bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde cezanın tamamen ortadan kalkması, cinsel istismar gibi ciddi bir suçun cezasız bırakılması hedefleniyordu.

Üstelik tüm dünyada 3-4 yaş farkı olan akran kavramı ile oynanarak 15 yaş farkın bile ‘akran’ sayılabileceği iddia ediliyordu. Affın da 15 Temmuz’da Meclis kapanmadan önce çıkacağıaçıklanmıştı. Bu nedenle, kadınlar olarak Meclis açık kaldığı sürece gece yarılarına dek süren yasamayı izleme nöbetimiz sürüyor, sürecek. Çünkü 2016 yılında bir gece yarısı birkaç milletvekiline verdirilen bir teklif ile bu af çıkarılmak istenmişti. Kadınlar olarak o günden beri bu konunun gece nöbetçileriyiz.

Bu konuda mücadele ederken bir de 2 Temmuz günü Numan Kurtulmuş’unTürkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması yönünde hazırlıklarına dair açıklamasını duyduk.

İstanbul Sözleşmesi’ne Karşı ÇıkmakŞiddet Uygulayan Erkeklere Teşvik, Tüm Kadınlara Tehdittir

TBMM Boşanma Komisyonu Raporu’ndan beri İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya karşı sistematik bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu kampanya nedeniyle ne İstanbul Sözleşmesi ne de 6284 sayılı yasa etkili bir biçimde uygulanıyor. Numan Kurtulmuş’un son açıklaması da, sözleşmeyi ve yasayı uygulamamak için zaten direnmekte olan tüm kamu görevlilerine en üst düzeyden bağlayıcı bir “talimat” niteliği taşıyor. Bu gibi açıklamaların, şiddet uygulayan erkekleri teşvik etmek; şiddete maruz kalan birçok kadının devlet mekanizmalarına başvurma cesaretlerini kırmak; yargı ve kolluğun görevlerini yerine getirmesine engel olmak gibi olumsuz sonuçları olacak. Bu yüzden sesleniyoruz:

 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin;
 • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi, sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılmasınısağlayın;

Çocuk İstismarcılarına Af Girişimlerinin Gündemde Tutulmasıİstismarcılara Teşvik, Tüm Çocuklara Tehdittir, çünkü bu af söylentisi olduğu sürece;

 • Ceza Kanunu’ndaki 15 yaş altı çocuklarla hiçbir koşulda cinsel ilişkiye girilemeyeceği ve Medeni Kanun’daki 17 yaşın altında evlilik yapılamayacağı konusundaki yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalıyor, uygulanmıyor, uygulanamıyor.
 • Çocuk cinsel istismarcıları işledikleri suçtan mahkum olsalar bile, kız çocuğunu ya da ailesini ikna edip resmi nikah yaptırdıkları takdirde cezadan kurtulabileceklerini düşünebiliyorlar.
 • Maalesef yargı da af propagandalarından etkilenerek giderek daha çok beraat kararı veriyor.
 • Toplumda gelenek, görenek diyerek ve af söylemlerinin de teşvikiyle çocuk evliliği adı altındaki çocuk cinsel istismarının ihbar yükümlülüğünü savsaklıyor.
 • Af söylentisi çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor.

Bu af girişimi ertelenmekle kalmamalı; bir daha asla gündeme gelmemek üzere ülkenin gündeminden tamamen çıkartılmalı!

- Devletin asli ve öncelikli görevi, çocukların cinsel istismaramaruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyicihizmetleri kurumsallaştırmaktır. İstismar faillerini ve onlara yardımve yataklık edenleri affetmek/cezasız bırakmak, bu suçların teşviki demektir; başkaçocuklarınistismarınazeminhazırlamaktır.

- Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesigereken ama aksine teşvik eden, kolaylaştıran yada göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri isegörevlerinden alınmalıdır. Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara dininikâh kıyan din görevlileri, çocuklarını çocuk yaşta evlendirenaileler ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna gözyuman kişiler ve resmi otoriteler özellikle cezalandırılmalıdır.

- 5 yıllık bir Çocuk Yaşta Zorla EvlendirmelerileMücadeleStratejiBelgesiveEylemPlanı çıkartılmalı; daha önce çıkartılan planlar uygulanmalı, yeterli bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi sağlanmalıdır.

Yapılması gerekenler bu kadar açık ve net olduğu halde ne yazık ki tam tersi söylem ve politikalarla karşı karşıya kalıyoruz.Bu nedenle bir kez daha tekrar etmek istiyoruz:

Çocuk cinsel istismarcılarınayönelik af girişimlerindentamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin!İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası’nı karalamaktanvazgeçin!Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun!Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmektenVAZGEÇİN!

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER