Ağrı DİSK ''Hiç Bir Partinin Arka Bahçesi Değiliz''

Erincik ; Emeğimize saygı duymayanın aleyhine çalışırız

Ağrı DİSK ''Hiç Bir Partinin Arka Bahçesi Değiliz''

Disk Ağrı İl Temsilcisi Ersin Erincik’ten Yerel Seçimlere Gönderme

DİSK Ağrı İl Temsilcisi Ersin Erincik Sendika binasında asgari ücrete ilişkin yaptığı basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı .

Erincik yerel seçimlere yönelik yaptığı açıklamada Ak Parti Eski Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan ve DBP Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’a göndermede bulundu.

Erincik 2 dönemin mukayesesini yaparak’’yağmurdan kaçarken doluya tutulduk’’ dedi.

Erincik ;Alanlarda insanca yaşanabilir bir asgari ücret talebimizi iletiyor yine asgari ücretlinin vergiden muaf tutulması gerektiğine vurgu yapıyoruz.Bugün asgari ücreti herkes 1600 lira dolaylarında olarak biliyor ama bu ücret gerçek asgari ücreti yansıtmıyor gerçek asgari ücret 1400 lira dolaylarındadır ama aile geçim indirimi de eklenerek telaffuz edilince bir yanılgıya sebebiyet veriyor.

Herhangi Bir Partinin Arka Bahçesi Değiliz

Belediye açlışanlarını da bünyemizde temsil eden bir sendikacılık anlayışı sergiliyoruz bu sebeple yerel seçimlerin en önemli muhataplarından biriyiz .İşçi sınıfının tüm kazanımlarında doğrudan emeği olan tek tek sendika DİSK tir bunun en açık örneğini 1980 darbesi sonrası sadece Disk’in kapatıldığı gerçeğinden de görebilmemiz mümkün.

Biz hiçbir siyasal anlayışın partinin arka bahçesi değiliz. Bizim emeğimize kim saygı duyarsa alınterimize kim saygı duyarsa bizde ona saygı duyacağız.Belediye seçimleri tamda bizi ilgilendiriyor çünkü kendimize muhattap seçeceğiz onun için siyasi partilere çağrımızdır. İçimize sinmeyen belediye başkan adayı olursa sevenlerimizle, kitlemizle, ailelerimizle aleyhte çalışacağız.

Çünkü biz 2. AKP Hükümeti döneminde iktidara geldiler gelir gelmez 100 işçiyi işten attılar ve bu süre içerinde yani 5yıl toplu sözleşmemiz imzalanmadı biz yağmurdan kaçtık doluya yakalandık aynı işçi aynı sendika bu sefer Hdp Belediye Başkanına çalıştı yüzde 99 da oy verdiler maalesef ücretlemizde zamanında ödenmedi ücretlerimizde aşağı çekildi.Hele hele arkadaşlarımız işçilerimiz 1 Mayıs kazanımını örgütlediklerinden dolayı temsilcilerimiz işten atılmışlardır.Onun için içimize sinmeyen belediye başkan adayı olursa açık söylüyorum burada aleyhte çalışırız.

Emek Odaklı Bir Siyasi Tercih Yapacağız

İnsanlar kan uykusundayken biz direksiyon başındayız ,temizlik hizmetindeyiz onun için emeğimizin karşılığını alma derdindeyiz emeğimize ücretlerimize kim saygı gösterirse bizde ona saygı göstereceğiz ona çalışacağız .

 Erincik'in basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

DİSK/Genel-İş Sendikası Ağrı Şubesi, asgari ücret ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada yaşanabilir bir ücret için, “Asgari ücret net 2800 TL olmalıdır” diyen Genel-İş Ağrı Şubesi, 2019 asgari ücretine dair taleplerini dile getirdi.

'BÜTÜN İŞÇİLERİ ETKİLİYOR'

2019 yılı Asgari ücretin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyleyen Genel-İş Ağrı Şube Başkanı Ersin ERİNCİK, “Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. Tespit edilecek asgari ücret öncelikle asgari ücret civarı çalışanların, genel olarak da, sendikalı olsun olmasın bütün işçilerin ücret seviyesini etkileyecektir” dedi.

“Kriz koşullarında ücretleri baskılamaya dönük yaklaşımlar, ‘fedakârlık’ ve ‘aynı gemideyiz’ söylemleri giderek artmaktadır. Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşadığı bir ülkede, yaşanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaşanabilir bir ücret ile mümkün olduğu, işçilerin yararına olanın ülkenin de yararına olduğu açıktır. Ücret artışına, insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya dayalı bir büyüme mümkündür ve zorunludur. 2019 asgari ücreti belirlenirken konuya dair temel yaklaşım bu olmalıdır” diye konuşan Erincik, asgari ücretin ülkenin en kapsamlı toplu sözleşmesi olduğunu vurguladı.

DİSK-AR’ın hazırladığı ‘Asgari Ücret Gerçeği’ başlıklı raporun asgari ücrete dair gerçekleri ortaya koyduğunu belirten Erincik, “Uluslararası normlara göre işçinin sadece kendisinin değil ailesinin de (hane halkının) asgari ücret tespitinde hesaba katılması gerekir. Ülkemizdeki Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği’nde yer alan tanımda ise işçinin ailesi asgari ücretin dışında bırakılmıştır. Asgari ücretin seviyesi diğer ülkelere nazaran Türkiye işçi sınıfının çok daha geniş bir kesimini doğrudan etkilemektedir. Zira AB ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 7-10 civarında iken bu oran Türkiye’de yüzde 40-50 arasındadır” dedi.

Asgari ücret son yıllarda enflasyon karşısında da eridiğini, son iki yıla bakıldığında reel kaybın yüzde 12’in üzerinde gerçekleştiğini açıklayan Erincik, gıda harcamaları açısından da kaybın büyük olduğunu söyledi. Erincik, son yıllarda işverenlere sağlanan çeşitli teşvikler sonucunda net asgari ücret ile asgari ücretin işverene maliyeti arasındaki fark da azalmakta olduğunu dile getirerek “Asgari ücretin bir bölümü işverenler yerine kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. 2007 yılında asgari ücretin işverene maliyeti, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydı; 2018 itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti net asgari ücretin yüzde 49 fazlasıdır” dedi.

‘VERGİ DIŞI BIRAKILMALI’

Son olarak, 2019 Asgari Ücretine dair taleplerimizi sıralayan Erincik, “Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkını da içermelidir. İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2800 TL olmalıdır” dedi.

ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON KARŞISINDA KORUNMASI İÇİN,

ASGARİ ÜCRETİN MİLLİ GELİR ARTIŞINDAN YARARLANMASI İÇİN,

ASGARİ ÜCRETİN GEÇİM ÜCRETİ OLABİLMESİ İÇİN,

ASGARİ ÜCRETTE YAŞANAN KAYIPLARIN GİDERİLMESİ İÇİN,

İŞÇİLERİN KRİZE KARŞI KORUNMASI İÇİN,

ASGARİ ÜCRET NET 2800 TL OLMALIDIR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER